Hoe krijg je grip op je zelfvertrouwen?

Als we spreken over iets vaag zoals zelfvertrouwen, is het nuttig om te starten met een definitie.

Zelfvertrouwen is het vertrouwen in de eigen kracht

Van Daele

Op andere plaatsen vind ik dat zelfvertrouwen het gevoel van eigenwaarde is. Letterlijk betekent het het vertrouwen van een persoon in zichzelf, in dat wat hij of zij kan.

En dat is wat mij hard heeft geholpen in de benadering en definiëring van dit vage concept.

Het is iets dat je doet in plaats van iets wat je hebt of bent.

En hier hebben we meteen een eerste gouden tip voor zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen wordt veel makkelijker hanteerbaar als we het zien en benaderen als gedrag, namelijk iets wat je doet, in plaats van het te benaderen vanuit onze identiteit
(wie we zijn).

Een simpel voorbeeld om het verschil aan te tonen tussen gedrag en identiteit en hoe je je denken hierin kan herkaderen:

Stel, ik zie mezelf als een lui persoon. Ik denk met andere woorden dat ik lui ben, ik geloof dat en zeg het ook luidop: ik ben zo lui.

Maar dat neemt niet weg dat ik ook actieve dingen doe, zelfs als ik meer goesting heb om lui in de zetel te blijven liggen.

Een paar feiten

  • Zelfs als mijn identiteit die van een luie persoon is, gedraag ik me toch regelmatig actief. Je gedrag komt dus vaak niet overeen met je identiteit, met de persoon die jij denkt te zijn.
  • Dit actief gedrag ook leren erkennen, is een perfect antigif voor mijn luie identiteit en kan dus helpen mezelf anders te zien.
  • En het hele verhaal bewijst ook dat ik niet lui BEN, maar wel soms of vaak lui GEDRAG vertoon, net zoals ik soms of vaak ook actief gedrag vertoon.

Het is een kleine nuance, maar een heel belangrijke.

Op dezelfde manier gedraag je je misschien onzeker of voel je je misschien onzeker, maar onzekerheid is niet iets wat je bent. Je bent niet onzeker geboren.

Dus deze herkadering geeft je meteen wat meer grip op het vage concept van zelfvertrouwen.

Op een leven waar we ons OK voelen met wie we zijn 😇.

Jan

Related Articles